پروژه‌ی هکینتاش اقتصادی برای استفاده‌ی روزمره به همراه فایل‌های پروژه

پروژه‌ی هکینتاش اقتصادی برای استفاده‌ی روزمره به همراه فایل‌های پروژه
تصویر نهایی از macOS نصب شده روی کامپیوتر هکینتاش اقتصادچند ماه پیش تص...