یه مهدی که عاشق فرانت انده،به هوش مصنوعی علاقه شدیدی داره و هدفش اینه که یه کاری کنه که دنیا عوض بشه...