کارشناس زبان و ادبیات فرانسوی// علاقه مند به برنامه نویسی و تکنولوژی// نوازنده اماتور سه تار و مشتاق یادگیری تئوری های موسیقی// علاقه مند به تفکر در همه زمینه ها و کسب اطلاعات در حوزه های گوناگون...