راهنمای اصول طراحی پایتون: The Zen of Python (بخش ۱)

راهنمای اصول طراحی پایتون: The Zen of Python (بخش ۱)
تا حالا در پایتون this رو import کردید؟