چالش برنامه نویسی php : روز اول

خیلی سخت بود ولی بالاخره شروع کردم