آموزش پایتون محبوب ترین زبان برنامه نویسی...!!

آموزش پایتون محبوب ترین زبان برنامه نویسی...!!
آموزش ساخت یک صفحه نرم افزار و یک دکمه خروج در آن با استفاده از پایتون...