سلام. محمد حسین مروجی هستم دانشجوی کارشناسی علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف. من به موضوعاتی در زمینه های ریاضیات،علوم کامپیوتر، اقتصاد، فلسفه دینی و شعر علاقه دارم و دنبال می کنم.