برنامه نویس ها نمی میرند (کلیشه هایی درمورد برنامه نویس ها)

برنامه نویس ها نمی میرند (کلیشه هایی درمورد برنامه نویس ها)
سلام دوستان؛ امروز میخوام از کلیشه هایی درمورد برنامه نویس ها براتون...