کدنویسی تمیز (Clean Code) چیست

کدنویسی تمیز (Clean Code) چیست
کد نویسی تمیز به مجموعه ای از اصول و قوانین نوشتن کدهای برنامه نویسی گ...