استراتژی های assets name hashing در وب پک

استراتژی های assets name hashing در وب پک
برای نام گذاری فایل های استاتیک در پروژه و کش کردن آن ها، نیاز دارید ت...