دانلود در پایتون به زبان ساده !

دانلود در پایتون به زبان ساده !
یک والپیپیر زیباسلام.