انتخاب زبان برنامه نویسی برای میکروکنترلر الکترونیک

انتخاب زبان برنامه نویسی برای میکروکنترلر الکترونیک
بسکام ، کدویژن یا اتمل استودیو ؟ مسئله این است!خب همانطور که میدانید م...