یک روش خطرناک ذخیره پسورد

یک روش خطرناک ذخیره پسورد
امنیت. امنیت. امنیت.امروز خواستم توی سایت iranicard.com عضو بشم، از ثب...