به دنبال تخم مرغ عید پاک در زبان برنامه نویسی پایتون

به دنبال تخم مرغ عید پاک در زبان برنامه نویسی پایتون
خب زمان حوالی عید پاکه و یکی از نکته های جالبش تخم مرغش هست! بله تخم م...