تجربیات من در حوزه برنامه نویسی و تحلیل سیستم. کانال تلگرام node.js.developers.kh