رشته کامپیوتر در فنی حرفه ای

رشته کامپیوتر در فنی حرفه ای
توی این نوشتار درباره ی رفتن به رشته کامپیوتر تو مدارس فنی نوشتم