یک برنامه نویس خیلی ساده و در عین حال عاشق نویسندگی ، البته یک افغان