قسمت دوم اموزش ساخت شبکه عصبی در پایتون خیلی ساده وراحت

قسمت دوم اموزش ساخت شبکه عصبی در پایتون خیلی ساده وراحت
خوب من در قسمت قبل نصب pybrain رو اموزش دادم هرکسی که اموزش قبل رو دید...