صنایع بیست | مرجع آموزش های تخصصی تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره می باشد وبسایت ما Sanaye20.ir | تماس با ما 09338859181 --- مشاوره در تمام زمینه های مدل های تصمیم گیری چند معیاره (MCDM)