تست نفوذ به سرور اپ های اندرویدی

تست نفوذ به سرور اپ های اندرویدی
قصد داریم تست نفوذ ساده ای روی یه اپ اندرویدی برای بدست آوردن اطلاعات...