آینده برای برنامه نویسان وب

آینده برای برنامه نویسان وب
تاحالا شده از خودت بپرسی با این همه تکنولوژی جدید، آینده کارم چی میشه؟