مطالب در مورد امنیت، تست نفوذ و برنامه نویسی بصورت مرتب در این صفحه آپلود میشود ، این مطالب یا نوشته من هست یا بهترین اطلاعات جمع آوری شده در رابطه با آن موضوع.نظر، انتقاد و پیشنهاد فراموش نشه ;)