5 نکته که هر برنامه نویسی باید آن را رعایت کند

همواره در برنامه نویسی مشکلات عجیبی را تجربه میکنیم – این مشکلات گاهی...