ری‌اکت: واقعا تفاوت فانکشن کامپوننت با کلاس کامپوننت چیه؟

ری‌اکت: واقعا تفاوت فانکشن کامپوننت با کلاس کامپوننت چیه؟
دقیقا فانکشن کامپوننت‌ها چجوری با کلاس کامپوننت‌ها متفاوتند؟ برای مدت...