زبان برنامه نویسی پایتون برای ورود به دنیای موبایل اماده میشود

زبان برنامه نویسی پایتون برای ورود به دنیای موبایل اماده میشود
برنامه نویسی پایتون برای اندروید اماده میشود