اینجا قراره در مورد چیز هایی حرف بزنیم که یه برنامه نویس درست و حسابی باید بدونه (پیش فرضمون اینه سینتکس و روش های معمول رو همه جا میشه پیدا کرد) و گاهی هم چیز های با حال بسازیم یا معرفی کنیم