یک برنامه نویس که عاشق دیتاساینس و هوش تجاری هست. - اینستاگرام: a_vakily7