تعداد کل لایک ها: ۳

الان لاراول کار می‌کنم ولی هنوز سایتم همونه https://Rp76.ir
یه شیرازی کنجکاو، خلاق و مصمم‌؛ هم‌بنیانگذار سرویس جستجوی نگاره
داستان، عین زندگی است، زندگی در بهترین شکل و با غنی ترین محتوای خود چیزی جز یک داستان کوتاه یا بلند نیست.(نادر ابراهیمی-لوازم نویسندگی)