موافقید؟؟

سلام جون دلا برقرارید؟ سر کیفید؟؟خب مسخره بازی بسع :) بریم سراغ اصل مطلب ؟>خب ............ موافقید دوره…

آموزش سی شارپ

چند سال قبل مجموعه ی ویدیویی برای سایت «تمرین» تهیه کرده بودم و زبان #C (سی شارپ) به شکل قدم به قدم و با…