شارژر لپ تاپ 20 ولت 7.5 آمپر ایسوس مدل ADP-150CH B

880.000 

۷ روز ضمانت بازگشت کالا

ﺗﺤﻮﯾﻞ اﮐﺴﭙﺮس

ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺻﻞ ﺑﻮدن ﮐﺎﻟﺎ

شناسه محصول: 9664492 دسته:

توضیحات

سازگار با  شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
UX580GE-BO013R
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
ROG STRIX GL503GE-EN129T 
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
ROG STRIX GL703VD-GC042T 
 شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
FX504GD-0141A8300H

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
FX504GD-0211A8300H
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
FX504GD-0181D8750H 
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
UX580GE-BN077R
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
ROG STRIX GL503GE-EN120T

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
FX504GD-58250 
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
ROG STRIX GL703VD-GC089T
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
ROG STRIX GL503GE-EN142T
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
 GL703VD-GC065T

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
UX580GE-BO053T
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
ROG STRIX GL503GE-EN166T
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
ROG STRIX GL703VD-GC107T
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
UX580GE-BO071R

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
UX580GE-BO081T
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
ROG STRIX GL703VD-GC118T
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
ROG STRIX GL503GE-EN174T
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
FX504GD-DM700T 

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
ROG STRIX GL703VD-GC147T
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
ROG STRIX GL703VD-GC121T
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
ROG Strix GL503GE-EN178T
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
FX504GD-DM812T 

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
UX580GE-E2005T
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
ROG STRIX GL503GE-EN221T
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
FX504GD-E4021T
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
UX580GE-E2004R

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
UX580GE-E2036T
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
TUF FX504GD-DM117T
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
ROG STRIX GL503GE-EN258T
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
FX504GD-E4075

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
UX580GE-E2056T
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
TUF FX504GD-E4321T
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
ROG STRIX GL503GE-EN269T
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
FX504GD-E41055

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
Zenbook NX500JK-1A
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
TUF FX504GD-E4423T
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
ROG STRIX GL503GE-EN274T
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
FX504GD-E41275T

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
Zenbook NX500JK-DR012H
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
TUF FX504GD-EN382T
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
Zenbook NX500JK-DR011H
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
FX504GD-E4148T

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
TUF FX504GD-EN385T
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
FX504GD-E4292T
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
ROG STRIX GL503GE-EN276T
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
FX504GD-E4152T

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
Zenbook NX500JK-DR013H
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
TUF FX504GD-EN579T
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
ROG STRIX GL503VD-1B
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
ROG Strix GL503GE-US72

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
TUF FX504GE-DM198T
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
TUF FX504GE-71220T
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
ROG STRIX GL503VD-FY007T
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
FX504GD-E4371T

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
ROG STRIX GL503VD-FY101
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
FX504GD-E4603T
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
Zenbook NX500JK-DR014H
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
Zenbook NX500JK-DR018H

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
ROG STRIX GL503GE-EN117T
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
TUF FX504GE-DM4798GB
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
ROG STRIX GL503VD-FY107T
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
FX504GD-E4618T

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
Zenbook UX580G
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوسTUF FX504GM-E4392T
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
UX580GE-BN073T
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
ROG STRIX GL703VD-GC029T

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
Zenbook Pro 15UX580GE

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
ROG STRIX GL503GE-EN026T

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
ROG Strix GL703VD-GC028T

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
UX580GE-BN070T

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
Zenbook Pro 15UX580GD

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
ROG STRIX GL503GE-0101B8750H

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
ROG STRIX GL703VD-GC003T

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
UX580GE-BN020R

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
Zenbook Pro 15UX580G

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
ROG STRIX GL503GE-0031D8750H

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
ROG Strix GL703VD-EE061T

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
UX580GD-E2031R

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
UX580GD-BO058R

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
Zenbook Pro 15 UX550GE-XB71T

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
ROG STRIX GL703VD-1A
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
UX580GD-BO081R

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
ROG STRIX GL703GE-GC200T

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
UX580GD-BN071T

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
Zenbook Pro 15 UX550GE-E2037T

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
ROG STRIX GL703GE-PS71

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
ROG STRIX GL703GE-GC173T

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
GL703VD-1B

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
UX580GD-BN057T

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
Zenbook Pro 15 UX550GE-E2004R

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
FX504GE-E4679T

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
Zenbook Pro 15 UX550GE-BN029R

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
UX580GD-BN037T
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
ROG STRIX GL703GE-GC169T

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
FX504GE-E4293T
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
Zenbook Pro 15 UX550GE-BN026R

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
UX580GD-BN020T

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
ROG STRIX GL703GE-GC165T

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
ROG STRIX GL703GE-GC150T

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
UX580GD-BN019T

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
Zenbook Pro 15 UX550GE-BN024R

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
FX504GE-E4267T

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
ROG STRIX GL703GE-GC065T

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
UX580GD-BN013T

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
Zenbook Pro 15 UX550GE-BN022T

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
FX504GE-E4183T

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
ROG STRIX GL703GE-GC053T

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
UX580GD-BN008T

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
Zenbook Pro 15 UX550GE-BN013T

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
FX504GE-E4111T

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
FX504GE-E4062T

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
Zenbook Pro 15 UX550GE-BN005T

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
UX580GD-8750

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
ROG STRIX GL703GE-GC036T

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
ROG STRIX GL703GE-GC024T

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
TUF FX504GM-EN125T

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
Zenbook Pro 15 UX550GE-BN001R

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
FX504GE-DM657T

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
ROG STRIX GL703GE-GC007T

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
TUF FX504GM-EN101T

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
Zenbook Pro 15 UX550GE-78DT5AB2

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
FX504GE-DM639T

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
ROG STRIX GL703GE-GC004T

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
TUF FX504GM-EN019T

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
Zenbook Pro 15 UX550GE-78DT5AB1

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
FX504GE-DM479T

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
FX504GE-DM364T

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
Zenbook Pro 15 UX550GE-1C

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
TUF FX504GM-EN006T

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
ROG STRIX GL703GE-EE178T

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
Zenbook Pro 15

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
ROG STRIX GL703GE-EE149T

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
TUF FX504GM-EN003

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
FX504GE-DM360T

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
UX550GD-E2040T

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
FX504GE-DM359

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
Zenbook Pro 15 UX550GD-BO009R

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
TUF FX504GM-E4282

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
TUF FX504GE-E4063

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
ROG Strix GL503VD-FY108T

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
FX504GD-E4653T

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
Zenbook NX500JK-DR027H

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
Zenbook NX500JK-DR036P

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
FX504GD-EN1045

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
ROG Strix GL503VD-FY254T

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
TUF FX504GE-E4196T

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
ROG Strix GL503VD-GZ240T

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
FX504GE-0061C8750H

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
Zenbook NX500JK-DR043H

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
ROG STRIX GL703GE-EE137T

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
TUF FX504GE-E4411T

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
Zenbook NX500JK-XH72T

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
FX504GE-0131A8300H

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
ROG STRIX GL703GE-0071B8750H

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
TUF FX504GE-EN025T

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
Zenbook Pro 15 UX550GD-1C

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
ROG STRIX GL703GE-EE005T

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
TUF FX504GE-EN088T

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
FX504GE-0261A8750H

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
Zenbook Pro 15 UX550GD-BN011T

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
FX504GE-DM024

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
ROG STRIX GL703GE-EE012T

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
ROG STRIX GL703GE-EE023T

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
FX504GE-DM040T

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
Zenbook Pro 15 UX550GD-BN015T

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
TUF FX504GE-EN108T

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
ROG STRIX GL703GE-EE026T

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
FX504GE-DM041

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
Zenbook Pro 15 UX550GD-BN017T

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
TUF FX504GE-EN224T

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
TUF FX504GE-US52

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
Zenbook Pro 15 UX550GD-BN018R

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
FX504GE-DM050

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
TUF FX504GM-0041C8750H

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
TUF FX504GM-0251A8300H

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
ROG STRIX GL703GE-EE041T

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
FX504GE-DM052

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
Zenbook Pro 15 UX550GD-BN019R

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
FX504GE-DM286

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
Zenbook Pro 15 UX550GD-BN025T

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
TUF FX504GM-E4055T

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
Zenbook Pro 15 UX550GD-BN019T

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
ROG STRIX GL703GE-EE082T

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
Zenbook Pro 15 UX550GD-BN038R

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
FX504GE-DM358T

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
Zenbook Pro 15 UX550GD- BN048R

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
TUF FX504GM-E4219T

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
FX504GE-DM316

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس 
TUF FX504GM-E4223T

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
ROG STRIX GL703GE-EE083T

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
ROG Strix GL703GE-EE074T

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
FX504GE-DM195T

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
Zenbook Pro 15 UX550GD-BN035T

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
TUF FX504GM-E4173T

  شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
ROG STRIX GL703GE-EE059T

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
ROG STRIX GL703GE-EE057T

 شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس
FX504GE-DM122T

توان 150 وات
ولتاژ ورودی 100-240 ولت
ولتاژ خروجی 20 ولت
شدت جریان خروجی 8 آمپر مخصوص تبلت و موبایل
ابعاد کانکتور 2.5×5.5 میلی‌متر

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “شارژر لپ تاپ 20 ولت 7.5 آمپر ایسوس مدل ADP-150CH B”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *