تجربه زندگی در باکو آذربایجان

تجربه زندگی در باکو آذربایجان
چند وقتیه دیگه باکو زندگی نمی‌کنم و فرصت نشده داستانش رو مختصر مفید بگ...