آموزش برنامه نویسی پی ال سی

آموزش برنامه نویسی پی ال سی
-در این بخش میخواهیم با دستوراتی از قبیل تایمر ها و کانتر ها آشنا شویم...