منبع خوب برای یادگیری تنسرفلو۲ (TensorFlow2)

منبع خوب برای یادگیری تنسرفلو۲ (TensorFlow2)
اگر به مبانی نظری شبکه‌های عصبی و یادگیری عمیق تسلط پیدا کرده باشید؛ ق...