داکر برای دات نت کار ها - قسمت 3 (اجرای Hello World)

داکر برای دات نت کار ها - قسمت 3 (اجرای Hello World)
در این قسمت، ریپازیتوری Hello World رو از گیت هاب Clone و اون رو با کا...