یادگیری زبان برنامه نویسی پایتون - قسمت 1

یادگیری زبان برنامه نویسی پایتون - قسمت 1
سلام در این قسمت از آموزش صفر تا صد پایتون می خواهم به بحث مقدمه در را...