آموزش افزونه نویسی برای پایتون با زبان C

آموزش افزونه نویسی برای پایتون با زبان C
در این مقاله چگونگی ساخت افزونه در پایتون با کمک کدهای زبان برنامه نوی...