آموزش زبان برنامه‌نویسی V - بخش اول

آموزش زبان برنامه‌نویسی V - بخش اول
یه زبان بسیار جالب و سریع برای یادگیری!