لاراول در یک کلام و ساخت سیستم ثبت نام لاراولی در کمترین زمان

لاراول در یک کلام و ساخت سیستم ثبت نام لاراولی در کمترین زمان
در این ویدیو آموزش ساخت سیستم ثبت نام در لاراول رو توسط مهندس نیک زاد...