انواع داده ای در پایتون - قسمت چهارم

انواع داده ای در پایتون - قسمت چهارم
سلام دوستان من در این قسمت به انواع داده ای در پایتون پرداخته ام.