آموزش برنامه نویسی اندروید با basic4android – راهنمای گام به گام ایجاد اولین پروژه

آموزش برنامه نویسی اندروید با basic4android – راهنمای گام به گام ایجاد اولین پروژه
آشنایی با ابزار B4A و راهنمای ایجاد اولین پروژه اندروید در آن