آموزش کامل ماینینگ اتریوم با کارت گرافیک GPU (قسمت سوم - راه اندازی اولیه ریگ ماینینگ)

آموزش کامل ماینینگ اتریوم با کارت گرافیک GPU (قسمت سوم - راه اندازی اولیه ریگ ماینینگ)
در این قسمت نصب ویندوز و درایور ها را توضیح میدیم.