اموزش attribute های Inspector در انجین یونیتی

اموزش attribute های Inspector در انجین یونیتی
یکی از چیز هایی که به عنوان برنامه نویس یونیتی همیشه درگیر اون هستیم I...