برنامه نویس پیر

با بالارفتن سن مهندسین کامپیوتر و برنامه نویس ها انها پیر و بدرد نخور...