شرکت در نمایشگاهها برای استارتاپ ها ! مزایا و معایب

الکام استارز در چندان سال ابتدای شکل گیری آنچنان جذابیتی ایجاد کرده اس...