آموزش الگوریتم های گوگل به زبان ساده

آموزش الگوریتم های گوگل به زبان ساده
به افتخار یکی از کارمندان ارشد گوگل به نام Navneet Panda نام گزاری شد....