تفاوت زبان کامپایلر و مفسر چیست؟ انواع زبان های مفسری و کامپایلری

اگرشماهم در دنیای برنامه نویسی فعالیت میکنید ، حتما تابحال درباره زبان...