نصب و راه اندازی پایتون - قسمت دوم

نصب و راه اندازی پایتون - قسمت دوم
سلام در این قسمت من به نصب و راه اندازی پایتون و انتخاب IDE و ویرایشگر...