اندازه فضای حافظه برای رشته ها در پایتون

اندازه فضای حافظه برای رشته ها در پایتون
رشته ها در پایتون به شیوه یونیکد (Unicode) نگهداری می شوند و پایتون بر...