مقدار پودر در ماشین لباسشویی چقدر باشد مناسب است؟

مقدار پودر در ماشین لباسشویی چقدر باشد مناسب است؟
مقدار پودری که باید توی لباسشویی بریزیم که هم لباس ها تمیز بشن و هم به...