سفر به اعماق کامپیوتر (قسمت دوم)

سفر به اعماق کامپیوتر (قسمت دوم)
توی این قسمت از سورس کد و انواع رابط کاربری و انواع ارور ها میگیم